TUNGA

Kategori : BİTKİ KORUMA
Tür : İNSEKTİSİT

Translaminar, ani ve uzun süre etkili yeni nesil bir insektisittir.

Etkin madde: 222 g/L Flubendiamide içerir.

Kullanım Alanı:
Pamuk
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera )
Kullanma Dozu ve Dönemi
30 ml / da
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
21 gün
Bağ
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Salkım güvesi (Lobesia botrana)
Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.
Kullanma Dozu ve Dönemi
30 ml / 100 l su
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
Üzüm 14 gün
Domates (sera)
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Domates güvesi (Tuta absoluta)
Kullanma Dozu ve Dönemi
30 ml / 100 l su
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
1 gün
Hıyar (Sera)
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)
Kullanma Dozu ve Dönemi
30 ml / 100 l su
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
1 gün
Biber (Sera)
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera )
Kullanma Dozu ve Dönemi
30 ml / 100 l su
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
1 gün
Patates
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Patates güvesi (Phthorimaea operculella)
Kullanma Dozu ve Dönemi
30 ml / 100 l su
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
14 gün
Elma Armut Ayva
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Elma içkurdu (Cydia pomonella)
Kullanma Dozu ve Dönemi
20 ml / 100 l su
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
14 gün
Mısır
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)
Kullanma Dozu ve Dönemi
30 ml/da
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
-
Mısır
Zararlı Adı/Hastalık Adı
Mısır koçankurdu (Sesamia nonagrioides)
Kullanma Dozu ve Dönemi
30 ml/da
Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre
-
  • Ürün Özellikleri
  • Kullanım Şekli
  • Uzmana Sorun

Grub 28

SC: (süspansiyon konsantre)

  • Domates güvesi (Tuta absoluta) dahil birçok Lepidoptera türlerinde oldukça etkilidir.
  • Zararlının tüm larva dönemlerine karşı etkin olması nedeniyle mükemmel bir etkinlik ve uzun süreli koruma sağlar.
  • Sindirim ve kontakt olmak üzere çift etki mekanizmasına sahiptir.
  • İlaçlamadan çok kısa bir süre sonra zararlının beslenmesi kesilir ve hızlı birşekilde ölümler başlar, bitkilerde minimum zarar oluşur.
  • Yeni etki mekanizması sayesinde zararlı direnç yönetimine uygun yeni bir alternatiftir. Diğer Lepidoptera kontrolü yapan insektisitlerle çapraz dayanıklılığı söz konusu değildir.
  • Uzun süre kalıcı etkiye sahiptir.

Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için bitki koruma ürününün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Kullanım Şekli

Pamukta yeşilkurt: Taraklanma dönemindeyken kontrollere başlanır. 50 dekarlık bir alan 1 birim kabul edilir ve 3 bölüme ayrılır. Her bölümde 3 metrelik bitki sırasında tüm bitkiler kontrol edilerek yumurta ve larva sayımı yapılır.

2 larva/3 metre olduğunda ilaçlamaya karar verilir.                        

Bağda Salkım güvesi: Salkım güvesi ilaçlama zamanları Tahmin Uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulaması için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 g.d., alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün İSec ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir.

Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 g.d., 3. dölde 1047 g.d.ye ulaşmalı, asma fenolojisi 1, dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde ilaçlamaya karar verilir. Her dölde 1 ilaçlama yapılır.                                      

Domateste (sera) Domates güvesi: Üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek, yaprak ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 3'ü larva ve yumurta ile bulaşık ise ilaçlama yapılır.                                          

Hıyarda Pamuk yaprakkurdu: Köşegenler doğrultusunda rastgele seçilen 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde mücedeleye başlanır. Sörvey aynı tarlada 10-12 gün aralıklarla tekrarlanır. Eşiğin üzerindeyse ilaçlamalar tekrarlanır. İlaçlamalar larvalar dağılmadan yapılırsa daha başarılı olur.                                

Biberde yeşilkurt: Köşegenler doğrultusunda rastgele seçilen 100 bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşıksa derhal mücedeleye başlanır.

Patateste patates güvesi: Bitki çıkışından sonra ergin çıkış zamanını belirlemek amacıyla asılan eşeysel çekici tuzakta ilk ergin yakalandığında, birinci ilaçlama, bir ay sonra İkinci ilaçlama ve hasattan 15 gün önce üçüncü ilaçlama yapılır.                                   

Elma, armut ve ayvada elma içkurdu: İlaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yapılır. Elma iç kurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Birinci döle karşı iki, ikinci döle karşı bir olmak üzere toplam üç İlaçlama yapılmalıdır.

Uzmana Sorun

Aşağıdaki formu kullanarak bize ürünle ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Talebiniz uzman ekibimiz tarafından en kısa süre içinde yanıtlanacaktır.