İrfan ASLAN

BaşkanTarık ER

İdari ve Mali İşler MüdürüErdem AKKÖPRÜ

Ticari MüdürCan SAKİN

Pazarlama MüdürüTuna UÇOK

Lojistik MüdürüHüseyin BÜYÜK

Teknik ve Ruhsatlandırma MdAycan ÇEVİKOL

Ürün Geliştirme MüdürüFisun UÇAR

İK Müdür YardımcısıDr. Türkan KOÇLU

Feromon İş Geliştirme Müdürüİbrahim FİDANCI

Bitki Besleme Ürün Müdürü