INPUL 75 WG

Kategori : BİTKİ KORUMA
Tür : HERBİSİT

Inpul 75 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Etkin madde: %75 Halosulfuron-methyl Methyl 3-chloro-5-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-1 methylpyrazole-4-carboxylate

  • Ürün Özellikleri
  • Kullanım Şekli
  • Uzmana Sorun

Özellikler

Inpul 75 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Inpul 75 WG’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Alkali ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Karışım gerekli görülürse, tank karışımı yapmadan önce karışıma katılacak tüm ilaçların küçük bir kapta katılım oranında uyumluluk testlerinin yapılmasında yarar vardır. Farklı formülasyondaki ilaçları, ilaçlama tankındaki suya şu sırayla ilave edin: suda çözünebilir torbalar, kuru akışkanlar (WG, DF), emülsiye olabilir konsantreler (EC), sürüklenmeyi kontrol edici katkı maddesi, suda çözünebilir sıvılar, son olarak yayıcı yapıştırıcı.


Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için bitki koruma ürününün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Kullanım Şekli

Yabancı otların çıkışından sonra kullanılan sistemik herbisittir. Kök ve yaprak yoluyla absorbe olarak bitkide büyüme noktasına taşınır. Burada proteinlerin sentezini engelleyerek bitkinin büyümesini durdurur ve sonuç olarak yabancı otlar ölür. Sadece bitkilerde bulunan proteinlerin sentezini engellediği için sıcakkanlı hayvanlara zehirliliği çok düşüktür. INPUL’u uygun olmayan koşullarda, yetersiz gübreleme, dolu, don, zararlılar ve hastalık gibi bitkinin stres altında olduğu zamanlarda uygulamayınız.

İlacın uygulamaya hazırlanması: Gerekli ilaç miktarı bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılır. İlaçlama aleti yarısına kadar su ile doldurularak içine bu karışım dökülür ve kalan su miktarı ilave edilerek karıştırılır.

Çeltikte Uygulama şekli: Yabancı otlar 2-3 yapraklı iken uygulanmalıdır. 5-10cm derinliğinde su dolu tavalara, dekara 40-50Lt su ile uygulanır. Uygulamada T-jeet memeli ilaçlama aleti kullanılması ve uygulama sonrasında aletin iyice temizlenmesi önerilir. En iyi yabancı ot kontrolü için ilaçlamadan sonraki 4-5 gün boyunca tavalardaki su boşaltılmamalı ve tavalar arasında su geçişi engellenmelidir.

Mısırda Uygulama Şekli : Aktif olarak büyüyen otlara karşı dekara 20-40Lt su ile traktöre uygulanır.Uygulama sırasında hazırlanan ilaç karışımına %0,5 oranında yayıcı yapıştırıcının katılması zorunludur.İlacın hazırlanması sırasında en son olarak yayıcı yapıştrıcıyı ilave edin.Uygulamadan sonraki 4 saat içinde yağmur yağarsa veya sulama yapılırsa etkinliği azalabilir. Uygulama sırasında düzenli püskürtme yapılmalı, sıra atlamalardan kaçınmaya, üst üste püskürtme yapmamaya ve ilacın sürüklenmemesine çalışın.Uygulamadan sonra en az 7 gün süreyle tarlada sürüm gibi mekanik işlem yapmayın. Hazırlanan ilacı en geç 24 saat içerisinde kullanın.Hemen kullanılmayacaksa bekletme sonrasında tekrar karıştırmadan kullanmayın.Uygulama sırasında mısır bitkisinin veya diğer yabancı otların altında kalan yabancı otlar yeterince ilacı alamaz, dolayısıyla kontrol edilemezler.INPUL topalak otunu çıkış öncesi kontrol etmez. Bu nedenle uygulama sonrasında geç çimlenen topalakların kontrolü beklenemez. Bu koşullar altında ikinci bir aplikasyon gerekebilir.Topalak otunun aktif büyüme döneminde 3 yapraklı’dan çiçeklenme öncesinde kadarki dönemde kontrol eder.Çok erken dönemde ilaç atılırsa ikinci bir ilaçlama gerekebilir.

Çimde Uygulama Şekli: Çimin 7-10 cm, yabancı otlar 2-5 yapraklı olduğu dönemde atılmalıdır.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ: Mısır, şekerkamışı, tahıl ve çeltik haricindeki tarla ürünleri bu ilaca karşı çok duyarlı olabilir.Yeniden ekim aralığı; ilacın uygulandığı tarihten itibaren mısır ve buğday için 1 ay, fasulye için 3 ay, patates için 6 ay, ayçiçeği için 13 aydır. Diğer bitkiler için test dikimi yapılmalı ve bitki gözlenerek karar verilmelidir.

Uzmana Sorun

Aşağıdaki formu kullanarak bize ürünle ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Talebiniz uzman ekibimiz tarafından en kısa süre içinde yanıtlanacaktır.